زيرساخت‌های تـکا

زيرساخت‌های مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان

هر سيستم آموزشيِ مناسب بايد با ساير سيستم‌هاي زندگي يك دانش‌آموز چون خانواده، (مدرسه و ساير دروس) و فعاليت‌هاي اجتماعي‌اش در تعاملي درست باشد. از اين جهت، برنامه‌هايي براي تقويت هر يك از اين زيرساخت‌ها، در قالب پايان‌نامه‌هايی، در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف طراحي و تدوين شده‌ و پس از بررسي و اصلاح، در برخي مدارس تهران اجرا شده است.