بازی دوست‌يابی (بازی زوو)

بازی دوست‌یابی یا بازی زوو

اهداف آموزشی بازی:‌

        - آشنایی با مفهوم متغیرهای جریان و مخزن

        - آشنایی با مفهوم بازخور یا فیدبک

        - آشنایی با مفهوم تاثر ساختار سیستم بر رفتار سیستم


شرح مختصر بازی: 

در این بازی کلیه بازی کنان در زمین حضور دارند و کناره های زمین به عنوان مقر تیم ها مشخص می شود. در اجرای اول ابتدا شروع‌کننده و سپس فرد انتخاب شده از کناره زمین با گفتن لاینقطع کلمه "زو" به داخل زمین می‌آید و یک نفر را انتخاب کرده و با خود به کناره زمین می کشاند اگر نفسش در این بازه قطع شد به کناره زمین رفته و دوباره "زو" کنان این فرآیند را تکرار می‌کند. این بار کسی که به کناره زمین کشیده شده باید "زو" کند. در این اجرا در هر زمان حداکثر دو نفر (هر کدام از یکی از تیم‌ها) در زمین خواهند بود. اما در اجرای دوم همه افرادی که در کنار زمین قرارگرفته اند به میان زمین می‌آیند و از افراد موجود در میانه زمین یکی را انتخاب می نمایند. بازی زمانی تمام می‌شود که همه افرادی که در زمین حضور دارند عضو یکی از دو تیم باشند و تیمی برنده است که تعداد اعضای بیشتری داشته باشد.


شناسنامه بازی:

برای دریافت شناسنامه این بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی

در صورت علاقه نمونه‌ای از شناسنامه بازی که تنها دربرگیرنده موارد یکم تا پنجم از موارد فوق است را می‌توانید از این لینک بارگذاری و مطالعه فرمایید. بخشی از فیلم اجرای بازی نیز در لینک نمایش فیلم قابل مشاهده است.