بازی گوزن و يوزپلنگ

بازی گوزن و یوزپلنگ

اهداف آموزشی بازی:‌

        - آشنایی با مفهوم متغیرهای جریان و مخزن

        - آشنایی با مفهوم جریان‌های ورودی و جریان‌های خروجی


شرح مختصر بازی: 

در دور اول سال یک پلنگ و دو گوزن داریم. در طول هر سال هر پلنگ یک گوزن را شکار می کند و ابتدای هر سال دو گوزن وارد جنگل می شود. در هر سال مربی تعداد گوزن و پلنگ ها را یادداشت می کند و نمودار آن را رسم می کند.

در دور دوم سال اول یک پلنگ و 5 گوزن داریم. در ابتدای هر سال یک پلنگ و دو گوزن وارد جنگل می شوند. هر پلنگ در طول سال یک گوزن شکار می کند. تعداد توسط مربی یادداشت می شود و نمودار ان را رسم می کند. 


شناسنامه بازی:

برای دریافت شناسنامه این بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی

در صورت علاقه نمونه‌ای از شناسنامه بازی که تنها دربرگیرنده موارد یکم تا پنجم از موارد فوق است را می‌توانید از این لینک بارگذاری و مطالعه فرمایید. بخشی از فیلم اجرای بازی نیز در لینک نمایش فیلم قابل مشاهده است.