مجموعه داستان‌های آموزشی

 داستان‌های آموزشی جهت تقویت تفکر سیستمی 

این بخش از مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان، شامل داستان‌هایی است که به هدف تقویت یک یا چند مهارت از مجموعه مهارت‌های تفکر سیستمی نوشته یا انتخاب شده‌است. این داستان‌ها به صورت فیلم کارتونی برای دانش‌آموزان یک کلاس به نمایش گذاشته می‌شود و پس از آن دانش‌آموزان به کمک کارت‌های بازی که نشان‌دهنده مفاهیم، اجزا یا بخش‌هایی از داستان مشاهده‌شده هستند، ساختاری را که باعث بوجود آمدن گرفتاری و مساله در داستان شده است را به کمک آموزگار و بازی‌گردان‌ها کشف خواهندکرد. بخش پایانی کلاس بحث و گفتگویی تعاملی با دانش‌آموزان در خصوص تجربه‌های شخصی مشابه با داستان مشاهده‌شده خواهدبود.در حال حاضر، ده داستان آموزشي ترجمه و بومي شد، چهار داستان آموزشي تاليف گرديد و از مجموع آنها هفت داستان انتخاب و فيلم كارتونی آنها ساخته یا دوبله شده‌است.

        - اسنيچ‌ها                                                           - جنگ کَره‌اي

        - گربه درون کلاه (بازمي گردد)                                 - لوراکس

        - درخت بخشنده                                                  - روزي يک موش

        - خانم‌هاي پيري که گربه‌ها را دوست داشتند

اهداف آموزشی و شرح هر داستان ه اختصار در این بخش آمده است و علاقمندان به دریافت شناسنامه داستان‌ها می‌توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر داستان شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • خلاصه داستان
  • نحوه روایت داستان
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • داستان‌ها و مثل‌های مشابه در فرهنگ ایرانی
  • نقدهای وارده بر داستان
  • بسته تکمیلی شامل فیلم کارتونی داستان و فیلمی از اجرای آن در یک کلاس