مجموعه بازی‌های آموزشی
 

بازی‌های آموزشی جهت تقویت تفکر سیستمی 

این بخش از مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان شامل بازی‌هایی است که به هدف تقویت یک یا چند مهارت از مجموعه مهارت‌های تفکر سیستمی طراحی شده‌است. این بازی‌ها به صورت گروهی برای دانش‌آموزان یک کلاس اجرا می‌شود و علت برد و باخت یا کسب امتیاز در بازی استفاده/عدم استفاده از یک یا چند مهارت تفکر سیستمی است. در حال حاضر شش بازی آموزشی طراحی و نهایی شده‌است و بازی‌های دیگری نیز در دست توسعه هستند.

        - بازي پيوستگی                         - بازي گوزن و يوزپلنگ

        - بازي درختان                             - بازي ماموت‌ها یا بازی انقراض

        - بازي انتشار                              - بازي دوست‌يابی یا بازی زوو

اهداف آموزشی و شرح هر بازی به اختصار در این بخش آمده است و علاقمندان به دریافت شناسنامه بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی