بازی انتشار

بازی انتشار

اهداف آموزشی بازی:‌

        - آشنایی با مفهوم متغیرهای جریان و مخزن

        - آشنایی با مفهوم بازخور


شرح مختصر بازی: 

در این بازی در ابتدا هر فرد یک کاغذ از درون ظرف انتخاب می کند، روی یکی از این کاغذ ها نوشته شده ”جادو“. در هر دور افراد گروه کلمه نوشته شده روز کاغذ را در گوش یکی از دوستان خود به طور متقابل می گویند (ایرادی ندارد که تکراری باشدف اگر تعمدی نباشد)، اگر کسی کلمه جادو را شنید از دور بعد کلمه او هم کلمه جادو خواهد بود. افراد در پایان هر دور چشم های خود را می بندند و مربی از افرادی که کلمه جادو دارند می خواد که دست بگیرند و تعداد آنها را یادداشت می نماید و نمودار آنرا که نموداری نمایی است رسم می نماید.

این بازی با تعداد زیادتر جذاب تر است و نتایج آن بهتر مشخص می گردد.


شناسنامه بازی:

برای دریافت شناسنامه این بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی

در صورت علاقه نمونه‌ای از شناسنامه بازی که تنها دربرگیرنده موارد یکم تا پنجم از موارد فوق است را می‌توانید از این لینک بارگذاری و مطالعه فرمایید. بخشی از فیلم اجرای بازی نیز در لینک نمایش فیلم قابل مشاهده است.