بازی درختان

بازی درختان

اهداف آموزشی بازی:‌

        - آشنایی با مفهوم تاخیر

        - آشنایی با مفهوم محدودیت منابع

        - تمرین سیاست‌گذاری


شرح مختصر بازی: 

در این بازی زمین جنگل وجود دارد که 120 درخت گنجایش دارد. درختان 1 ساله، 2ساله، 3 ساله و 4 ساله هستند. درختان 4 ساله را می توان قطع کرد. مجموع درختان 1 تا 4 ساله در زمین بیشتر از 120 درخت نمی تواند باشد.

یک فرم در اختیار بازی‌کنان قرار داده می شود که تعداد درختان 1 ساله، 2ساله، 3 ساله و 4 ساله و برداشت شده در آن مشخص می‌شوند.

در 5 سال اول دانش‌آموزان با مفهوم رشد درختان آشنا می شوند به همین منظور در 5 سال اول با استراتژی ثابت 10 درخت در سال کاشته می شود.

بدین معنی که در پایان سال پنجم، 50 درخت در زمین وجود دارد. دانش‌آموزان می توانند سیاست گذاری های 3 ساله داشته باشند برای کاشت و برداشت، در طول دوره 3 ساله تعداد کاشت ها ثابت و تعداد برداشت ها نیز ثابت است. و در دوره های 3 ساله تیم ها سیاست گذاری های مختلفی خواهند داشت.

اگر تیمی نتواند، مطابق سیاست 3 ساله اش، برداشت داشته باشد (به اندازه مشخص شده در سیاست 3 ساله درخت 4 ساله نداشته باشد.) و یا درخت بکارد (تعداد درختان موجود در زمین بیش از 120 درخت شوند.)

تیمی در نهایت برنده است که پس از 14 دور بازی بیشترین برداشت درخت را داشته باشد.


شناسنامه بازی:

برای دریافت شناسنامه این بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی

در صورت علاقه نمونه‌ای از شناسنامه بازی که تنها دربرگیرنده موارد یکم تا پنجم از موارد فوق است را می‌توانید از این لینک بارگذاری و مطالعه فرمایید. بخشی از فیلم اجرای بازی نیز در لینک نمایش فیلم قابل مشاهده است.