چرايی و ضرورت انجام پروژه

 


معرفي پروژه‌ي تقويت تفكر سيستمي كودكان به کمک بازي و داستان
 
آينده هر جامعه‌اي را کودکان و نوجوانان آن جامعه تشكيل مي‌دهند زيرا که برنامه‌ريزان و نقش‌آفرينان آتي جامعه‌شان هستند.
از سويي ديگر كيفيت زندگي در جامعه وابسته به كيفيت برنامه‌ريزي‌ها است و براي نيل به سوي سطح زندگي بالاتر، اعضا يک جامعه بايد توانايي برنامه‌ريزي صحيح را داشته‌باشند. تفكر سيستمي ديدگاهي است كه كمك مي‌كند افراد برنامه‌ريزان خوبي در سطح فردي و اجتماعي باشند. اين ديدگاه همچون بسياري ديگر از مهارت‌ها اگر در سنين پايين‌ در افراد ايجاد شود، اثربخشي بالاتري خواهدداشت.
از اين رو، گروهي از همراهان "گروه آسمان" بر آن هستند تا به کمک ساير علاقمندان اين حوزه و با تکيه بر بستر بازي و داستان که براي کودکان و نوجوانان جذاب و لذت‌بخش است، راهکاري براي "تقويت تفکر سيستمي کودکان به کمک بازي و داستان" طراحي و ارايه‌کنند.چرا تفكر سيستمي؟
با كمي دقت مشاهده مي‌كنيم كه ريشه و علت بسياري از تجربه‌هاي ناخوشايند اجتماعي‌مان، شيوه‌ی نگاهِ منفعل و پذيراي ماست. شايد اگر به جاي آنكه ناخرسندي‌هاي زندگي‌مان را به هزاران عامل بيروني و دور از دسترس نسبت دهيم، بيش‌تر و عميق‌تر به نقش خود و ساير عوامل مسبب آن رخدادها مي‌انديشيديم، در خصوص برخي از اين تلخي‌ها حداقل راهكار و برنامه‌اي داشتيم.
هدف نهايي در آموزش تفكر سيستمي، فراهم كردن روشي اثربخش براي تفكر در مورد سيستم‌ها و پيچيدگي‌هاي آن‌ها است. سيستم‌هايي كه به‌وجود آورنده‌ی تمامي رويدادهای خوش‌آيند و بدآيند پيرامون ماست.
در آموزش تفكر سيستمي، مخاطب ياد مي‌گيرد كه چگونه ريشه‌ی مشكلات را بيابد و چگونه با شناسايي قابل كنترل‌ترين اجزا و ساختارهاي سيستم، راه‌حلي خلاقانه براي هدايت سيستم به سمتِ مطلوب خود پيداكند. 


چرا آموزش به كمك بازي و داستان؟
براي طراحيِ آموزش اثربخش يك مهارت عمل‌گرا، تنها مي‌توانيم براي يادگيرنده تجربه‌های مناسب فراهم‌كنيم تا انجام دهد، خطا كند، مشاهده كند و آرام آرام بياموزد كه چگونه عمل كند. با اين نگاه، لازم است حرفه‌ي آموزش‌دهندگان از "ارايه‌كننده اطلاعات" تغيير يافته و آنان در كلاس به فراهم‌كردن محيط تعاملي و بستري براي مشاهده و تجربه بپردازند. در اين شرايط دانش‌آموزان كلاس از گيرندگاني غيرفعال به يادگيرندگاني فعال تبديل خواهندشد كه خود در فرآيند آموزش خويش سهمي تعيين‌كننده خواهند داشت. از موثرترين و در عين حال جذاب‌ترين شيوه‌هاي ايجاد مشاركت در فرآيند آموزش، استفاده از بازي و داستان است.