هدف‌های سال جاری

هدف‌های اصلی گروه آسمان برای سال 1390

بر اساس آنچه در طی سال‌های 1386 تا 1389 گذشته است و چشم‌اندازي كه پيش‌روي گروه آسمان است، برای سال 1390 ده پروژه طراحی شده‌است. این ده پروژه اجزا ساختاری را درست خواهد کرد که بر اساس آن از سال 1391 مجموعه آموزش تفکر سیستمی در مدارس تهران و در ادامه سراسر ایران گسترش یابد.
در این ویدیو آقای دکتر مشایخی، سرپرست پروژه، صحبتی با اعضا گروه در خصوص این ده پروژه و رویکرد مناسب برای انجام پروژه‌ها دارند. یک - اقتباس و تالیف «كتاب داستان‌ها و بازي‌هاي سيستمي»
بر اساس فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال‌های 1386 تا 1390 در گروه بازی و داستان.
شامل شرح داستان/بازي برای کودکان و نوجوانان و نحوه ارایه و تسهیلگری آن داستان/بازی برای معلم‌ها

دو - اقتباس و تالیف «كتاب داستان‌هاي ايراني براي تقويت تفكر سيستمي»
بر اساس فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال‌های 1389 و 1390 در گروه داستان‌هاي كهن
شامل داستان‌های فارسی بازنويسي شده برای کودکان و نوجوانان (نسخه یکم) و نحوه ارایه و تسهیلگری آن داستان/بازی برای معلم‌ها (نسخه دوم)

سه - تالیف «كتاب آموزش تفكر سيستمي برای معلمين مدارس»

چهار - تالیف «كتاب شرح مفاهيم و مهارت‌هاي تفكر سيستمي براي كودكان و نوجوانان»

پنج - طراحي «كارگاه توانمندسازي معلمين»
به منظور آموزش (1) تفكر سيستمي و (2) نحوه تسهيل‌گري مجموعه آموزشي آسمان

شش تالیف نظام ارزيابي تفكر سيستمي آسمان
بر اساس فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال‌های 1387 تا 1390 در گروه ارزیابی و یک پایان‌نامه انجام‌شده در این خصوص
شامل دو كتابچه براي پيش‌آزمون و پس‌آزمونِ سنجش مهارت تفكر سيستمي كودكان 10 -12 سال حاوی پرسشنامه‌ي جذاب براي كودكان، راهنماي مصححين، نظام تصحيح و تحليل نتايج و فرآيند تهيه سوالات

هفت ارایه گزارشی از اثربخشی نسخه جاری مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان
بر اساس ارزیابی آموزش‌های گروه آسمان در دو سال تحصیلی گذشته در مدارس همراه و پایان‌نامه انجام‌شده در این خصوص

هشت راه‌اندازی دو شبكه مجازي براي معلم‌ها و كودكان
به منظور گفتگو پيرامون تفكر سيستمي و آموزش/يادگيري آن و تعامل با اعضا گروه آسمان

نه تشکیل گروه «مدارس همكار آسمان»
ایجاد همکاری دایم با دو مدرسه به عنوان همكاران تحقیقاتی گروه آسمان براي توسعه نسخه‌هاي بعد

ده- طراحی و برگزاری اولین سری «همايش سالانه تفكر سيستمي در مدارس فارسي»
به منظور تشکیل گروه معلم‌های همراه آسمان، آموزش و توانمندسازی این گروه و توسعه آموزش تفکر سیستمی از این بستر