تاريخچه و زندگی‌نامه
 


شكل‌گيري اوليه

گروه آسمان در بهار سال 1380 توسط جمعي از دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاههاي اصفهان شكل گرفت. توجه و تلاش در جهت برطرف نمودن نيازهاي پرورشي و آموزشي كودكان و نوجوانان، ايده‌ي اصلي تشكيل اين گروه بوده است. اقدامات ابتدايي شامل جلساتي براي آشنايي بيشتر با موضوع و تعيين جهت‌گيري‌هاي كلي گروه بود: 

        • مطالعه و تبادل نظر در مورد چگونگي پرداختن به موضوعِ آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان 
        • شناخت فعاليت‌هاي پرورشي موجود در مدارس و نقد آن به كمك آموزگاران و صاحبنظران 
        • شناخت و الگوبرداري از فعاليت‌هاي فوق‌برنامه گوناگون در برخي كشورهاي ديگر 
        • تلاش براي يافتن مناسب‌ترين و موثرترين ايده‌ها و مكانيزم‌هاي آموزشي 
        • مشورت با فعالان كار كودك به منظور تشخيص مهم‌ترين زمينه‌هاي بهبود 

در نهايت گروه پس از مطالعه و بررسي گروهي، "روش آموزشِ تعاملي و غير مستقيم" را هدف قرار داد. و در راستاي پياده‌سازي هدف ياد‌شده ، تصميم گرفت تا فعاليت‌هايي را در اين خصوص اغاز كند. بر اساس توافق صورت‌گرفته در آن زمان، گروه آسمان شرايط و حد و مرزي براي فعاليت‌هاي خود در فاصله‌ سال‌هاي 1380 تا 1385 درنظرگرفت، تا پس از كسب تجربه در اين زمينه، آمادگي لازم براي فعاليت‌هاي بزرگ‌تر را كسب‌كند.مهم‌ترين اصول آسمان در پنج سال نخست

از مهم‌ترين اصول آسمان در سال‌هاي نخست فعاليتش مي‌توان موارد زير را برشمرد:

        1- در فاصله سال‌هاي يادشده، گروه درپي انجام اقدامات بسيار بزرگ و دور از دسترس نبوده و تنها به موارد قابل انجام 
            در كوتاه مدت پرداخته‌است. 
        2-كليه فعاليت‌هاي گروه از سال‌هاي نخست تا كنون بر دو محور مطالعاتي و عملياتي استوار بوده‌است. 
        3- آموزش به کودکان به پشتوانه مشورت با متخصصين گوناگون کودک (روانشناس يا روانپزشک، فعالان كار كودك و 
            نوجوان، آموزگاران و كارشناسان علوم تربيتي) صورت پذيرفته‌است. 
        4- روش مورد استفاده در كليه برنامه‌ها، آموزش‌ غيرمستقيم و با مشاركت كودكان بوده‌است. 
        5- کليه فعاليت‌هاي آموزشي با شرط آنكه براي آموزش‌گيرندگان (کودکان) کاملا جذاب، خوشايند و دوست داشتني 
           باشد، صورت‌گرفته‌است. 


شيوه طراحي و تدوين برنامه‌ها

در سال هاي 1380 تا 1385، طراحي هر برنامه در گروه آسمان شامل پنج مرحله بوده‌‌است. در ابتدا "مطالعه و تبادل نظري براي ساخته و پرداخته كردن يك ايده" صورت مي‌گرفته‌است، سپس "برنامه‌اي به شيوه غيرمستقيم (بازي، داستان، نمايش و ...)" طراحي مي‌شده‌، پس از آن برنامه‌ي طراحي‌شده توسط متخصصين مختلف مورد "نقد و بررسي" قرار مي‌گرفته، پس از آن "برنامه اجرا شده" و در انتها مورد "بازبيني و نقد مجدد" قرار مي‌گرفته‌است.


مهم‌ترين فعاليت‌هاي پنج‌ سال نخست

برخي از برنامه‌هاي گذشته‌ي آسمان عبارتند از:
        • انتخاب و ارايه گروه داستان‌هاي هدفمند 
        • گردآوري، انتخاب و توزيع مجموعه‌ي نوارقصه 
        • تاسيس كتابخانه در مراكز نگهداري كودكان 
        • برنامه‌هايي (بيشتر به شكل بازي) براي اداره كتابخانه‌هاي تاسيس‌شده با مشاركت كودكان 
        • كارگاه‌هاي آموزشي كارگروهي (با زمينه‌هاي گوناگون نظير فعاليت‌هاي روزمره زندگي، ايجاد بازار مجازي و ...) 
        • جلسات آموزش برخي مهارت‌هاي رفتاري از طريق پخش فيلم و كارتون و صحبت با كودكان در خصوص آن 
        • تلاش براي آموزش برخي مهارت‌ها از طريق تئاتر و نمايش (اين پروژه ناتمام باقي‌ماند) 
        • برخي فعاليت‌هاي تفريحي كه جنبه آموزشي آن كمتر بوده و بنا به توصيه مشاوران براي آشناشدن و ايجاد حس
           همدلي با كودكان مراكز در ابتداي آشنايي با آن‌ها صورت پذيرفته‌است.


آغاز پروژه‌هاي بزرگ و تخصصي

از سال 1386، گروه آسمان وارد مرحله جديدي از حيات خويش گرديد. در اين دوره بر پايه تجربه شش‌ساله‌ي پيشين، تصميم بر آن شد كه فعاليت‌هاي تخصصي‌تر و بزرگ‌تري صورت گيرد. از اين رو گروهي از همراهان آسمان با تمرکز بر شناسايي سرفصل‌ها و روش‌هاي آموزشي مناسب، فهرستي از طرح‌هاي بزرگ و تخصصي پيشنهاد کردند. پس از بررسي و انتخاب اولويت‌ها، چارچوب اجرايي و علمي اين پروژه‌ها تدوين شد و گروه آسمان با همکاري سازمان‌ها و نهادهاي تخصصي،گام در راه اجراي طرح‌هاي حرفه‌اي و تخصصي در حوزه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان نهاده است.


فعالیت جاری گروه آسمان

در ابتدای دوره سوم فعاليت‌هاي گروه آسمان، توسعه مجموعه‌های آموزشی گوناگونی به منظور برآوردن رسالت گروه پيشنهاد شد و از بين آنها فعاليت پژوهشی در خصوص سه گزینه آغاز گشت: 
        - آموزش مهارت‌هاي زندگي به كودكان از طريق داستان و تياتر (گروه سني 7-12 سال) 
        - آموزش تفكر سيستمي به كودكان به كمك بازي و داستان (گروه سني 10-12 سال) 
        - مطالعات مقدماتی در زمينه پارک‌های علمي‌ـآموزشی (گروه سني راهنمايي و دبيرستان)

همچنين گروهی از داوطلبان نيز در زمينه طراحي و توسعه دو مجموعه آموزشی زیر اعلام آمادگی کردند: 
        - آموزش اقتصاد به زبان ساده (گروه سنی دبيرستان) 
        - آموزش حسابداری از طريق بازی (گروه سني راهنمايی و دبيرستان) 

پس از شکل‌گيری گروه‌هاي تخصصي و جدی‌تر شدن فعاليت‌های پژوهشی و اجرايی، تصميم اعضا گروه آسمان بر آن شد که تنها بر يک پروژه متمرکز شده و از طريقِ انجام آن، روش‌های اجرايی و ساختار انجام فعاليت‌ها را توسعه دهند و پس از آن، بر اساس دانش سازمانی حاصل‌شده، پروژه‌های ديگر را آغاز کنند. 
 
در حال حاضر، تصميمِ گروه آسمان بر آن است که پس از تمام‌شدن مرحله تحقيقاتی پروژه جاری، و از ابتداي سال 1391، انرژی اجرايی گروه بر گسترش و معرفی مجموعه‌ی آموزش تفکر سيستمی به مدارس کشور متمرکز شود و فعاليت‌های پژوهشی پروژه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی در سال‌های پس از آن از سرگرفته شود. معرفی جامع پروژه‌‌ی آموزش تفکر سيستمی و خروجی آماده شده برای مدارس و همچنين شرح ايده‌هايی براي دستاوردهای آتی در اين بخش آمده‌است.