چشم‌انداز و برنامه‌های آینده


چشم‌انداز گروه آسمان

بر اساس توافق‌نظر ايجادكنندگان و همراهان آسمان و با توجه به فعاليت‌های انجام‌شده و پتانسيل موجود، چشم‌انداز قابل تصور براي سال 1400 شمسی براي گروه آسمان، سازماني مردم‌نهاد با محصولات و خدماتی كاملا قابل اعتماد براي مخاطبين است كه همكاری با آن به هر شكل افتخاری بزرگ محسوب می‌شود و الگويی مناسب براي توسعه‌ی کیفیت آموزش در كشورهای در حال توسعه است.

 

 
 گروه آسمان در سال‌های 1390 تا 1400

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، گروه آسمان قصد دارد که از سال 1391 نخستین دستاورد گروه (مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان) را به معلمان و مدارس علاقمند شهر تهران ارایه کند. از سال 1395 این مجموعه آموزشی در پنج استان دیگر کشور ارایه‌خواهدشد تا در ادامه به هدف نهایی گروه که آموزش تفکر سیستمی به همه کودکان فارسی‌زبان است نزدیک شویم. 
همچنین، در صورت وجود منابع انسانی و تخصصی لازم، گروه آسمان از سال‌ 1395مطالعات اولیه برای طراحی و تولید دومین دستاورد آموزشی گروه را شروع خواهدکرد.