اصول و ارزشهای بنیادین گروه

اصول و ارزش‌های بنیادین گروه آسمان 

بر اساس توافق موجود از روزهاي نخست شكل‌گيری گروه آسمان، همراهان اين گروه مردم-نهاد بر خود واجب مي‌دانند اصول و ارزش‌هاي بنيادين مشخصي را در انجام كليه فعاليت‌ها و طراحي همه‌ی برنامه‌هايشان در نظر داشته باشند. طبیعی است که اعضا گروه آسمان نمی‌توانند هیچ گونه فعالیتی در خارج از این چارچوب داشته باشند.

يك - آسمان، گروهي غيرانتفاعي است كه هيچ كس حق برداشت مالي (كسب سود) از آن را ندارد و نخواهد داشت. اعضا موسس گروه آسمان حتي حق دريافت حقوق از اين سيستم را نيز ندارند.

دو - آسمان گروهی داوطلبانه است که حضور افراد در آن، تنها بر پایه دغدغه‌ی مشترکِ "اعتلای آموزش و پرورش" است.

سه - زمینه فعاليت‌ گروه آسمان «نیازهای آموزشی و پرورشی کودکان و نوجوانان» است و لازم است تمام فعالیت‌ها به صورت كاملا حرفه‌ای و زیر نظر بهترين متخصصین حوزه‌های مرتبط صورت پذيرد و خروجی‌ها تنها پس از تایید متخصصین در اختیار کودکان و نوجوانان قرارخواهدگرفت.

چهار - گروه آسمان بايد به‌گونه‌اي اداره شود كه تمام همراهان آسمان از فعاليت‌شان در اين گروه لذت برده و به آن افتخار كنند.

پنج - نقد و انتقاد در گروه آسمان بسيار مطلوب بوده و لازم است:

  • هرگونه نقدي به خروجي‌هاي گروه مستند شده و در طراحي نسخه‌هاي جديد مورد بررسي قرارگيرد.
  • هرگونه نقدي به شيوه‌ي انجام فعاليت‌ها مستند شده و در گزارش آسيب‌شناسي سالانه‌ي گروه مورد بررسي قرارگيرد.

شش - در كنار داوطلبانه بودن فعاليت‌ها، «نظم» و «مسئوليت‌‌پذيري» اساس همكاري با گروه آسمان است.

هفت   تا توسعه‌ي حداقل سه دست‌آورد آموزشيِ جامع و آزموده‌شده، گروه آسمان هيچ تبليغات گسترده‌اي نخواهد داشت.