ارتباط با ماآدرس: 

تهران، خيابان آزادی، خيابان حبيب‌الهی، بلوار سهرورد، دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف، طبقه سوم (شماره 304)، هسته پژوهشی تفكر سيستمي و سازمان‌هاي يادگيرنده (گروه آسمان)


پست الكترونيك: 

info@asemaan.org
asemaan.org@gmail.com


ارسال نظرات:ارسال به :
نام :  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل فرستنده :    
شماره تماس :
موضوع :  
متن نامه :  
ارسال